LIVE
Скајп подршка
07.12.2019. информација
037 446 446
LatinicaEnglish
   
Основна тема пројекта је побољшање постојећих сервисних услуга Градске управе и градских комуналних предузећа (ЈКП "Крушевац", ЈКП "Водовод", ЈКП "Градска топлана", ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" и ЈП "Пословни центар"), кроз јединствен информативни центар.


Општи циљ пројекта је унапређење квалитета живота грађана и повећање ефикасности градских и комуналних служби, а специфични циљ - изградња капацитета локалне самоуправе кроз оснивање Контакт центра као савременог технолошког решења које грађанима треба да обезбеди брже и ефикасније сервисирање у области комуналних и потреба Градске управе.

Резултати пројекта:

  • оснивање Контакт центра Града Крушевца
  • опремање хардверском опремом и лиценцираним софтверима Градске управе и јавних предузећа
  • обучено особље за коришћење софтвера Контакт центра
  • обављена потребна истраживања
  • спроведена интензивна кампања информисања грађана и доносиоца одлука о значају Контакт центра за локалну самоуправу.

Очекивања су:

  • боља организација градских служби у циљу квалитетније и јефтиније услуге за грађане и бизнис сектор
  • брже реаговање и решавање захтева грађана везаних за градска и комунална питања
  • припремљени кадрови за тачно, ажурирано и благовремено информисање грађана јавним подацима
  • побољшање интерне сарадње у локалној самоуправи и сарадња локалне самоуправе са јавним предузећима и установама.

Реализацијом пројекта и имплементацијом Контакт центра у Градску управу грађани ће своје захтеве подносити одговарајућим упитом: телефоном, интернетом, факсом, смс поруком, поштом или лично. Поред захтева грађани ће моћи да траже информације, упућују предлоге или дају обавештења некој од градских или комуналних служби. Оператер Контакт центра који формира сервисни захтев у реалном времену обавештава грађанина о статусу његовог захтева.

Пројекат финансира Европска унија, укупна вредност је 192.345 еура, спроводи СКГО, партнери на пројекту су Општина Жалец (Словенија), Развојна агенција Савиња и Регионални центар за мала и средња предузећа.

 

Имплементација пројекта трајаће до 01.04.2012. године.